EU Projekti

15. Rujan 2016

Održana završna provjera programa osposobljavanja

Održana završna provjera programa osposobljavanja

 Istovremeno se pismena provjera održavala u Učilištu Umag i OU Diopter u Puli. Provejravala su se novostečena znanja iz područja sortiranja i recikliranja otpada. Svi su polaznici uspješno položili završnu provjeru, te stekli uvjet za dobivanje Uvjerenja o osposobljavanju za poslove sortiranja i recikliranja otpada, koja će im biti uručena na završnoj konferenciji projekta.