EU Projekti

20. Kolovoz 2019

Realizirana mobilnost djelatnica Učilišta u sklopu projekta BE.CO.ME, program Erasmus+

Realizirana mobilnost djelatnica Učilišta u sklopu projekta BE.CO.ME, program Erasmus+

U razdoblju od 11. do 18.08.2019. djelatnice Antonela Frank Medica i Erika Blašković boravile su u Barceloni (Španjolska), kako bi sudjelovale na strukturiranom treningu pod nazivom “Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies”. Program je bio namijenjen nastavnicima koji žele naučiti više o upravljanju učinkovitom i suvremenom učionicom koja potiče sudjelovanje i aktivno učenje koristeći najnovije tehnike i alate u učionici. 
Kroz interaktivne i zanimljive aktivnosti sudionici edukacije su naučili kako povećati motivaciju polaznika, uspostaviti pravila u učionici, pružiti jasne upute, pratiti i izrađivati izvještaje, upravljati radom u parovima i grupama i usvojiti smjernice za poticanje polaznika na razmišljanje o vlastitom ponašanju u učionici. 
Vrlo zanimljiv dio edukacije bila je tema ''Obrnute učionice'', nova metoda učenja u kojoj polaznik prije predavanja putem unaprijed snimljenog video materijala usvaja nova znanja i sadržaje, a po dolasku na predavanje primijenjuje novostečeno znanje. Polaznicima je predstavljen alat za uređivanje video materijala Edpuzzle koji se može koristiti pripripremanju nastave za Obrnutu učionicu. Edukacija se održala u  školi stranih jezika ''Barcino school'' u Barceloni, pod organizacijom Europass Teacher Academy. Edukaciju je pohađalo ukupno 8 nastavnika / profesora iz raznih zemalja: Italija, Mađarska, Poljska, Martinique (Francuska), Hrvatska, dok je šestodnevnu edukaciju vodila profesorica Federica di Bartolomeo. 

Značajno iskustvo, osim novostečenih znanja, bilo je upoznavanje kolega i obrazovnih sustava drugih zemalja te razmjena dobrih praksi, metoda rada, poteškoća i ideja za što učinkovitije poučavanje. Upoznavanjem i razmjenom s ostalim sudionicima treninga omogućena je realizacija specifičnih ciljeva Erasmus+ programa, između ostalog: 

- poticanje poboljšanja kvalitete, izvrsnosti u inovacijama i internacionalizacije na razini ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, osobito jačanjem transnacionalne suradnje 
- promicanje nastanka europskog prostora cjeloživotnog učenja i podizanje svijesti o tom prostoru, čija je svrha nadopuniti reforme politike na nacionalnoj razini i podupirati modernizaciju sustava obrazovanja i osposobljavanja, osobito pojačanom suradnjom, boljom upotrebom instrumenata Unije za transparentnost i priznavanje te širenjem dobre prakse;
-unaprjeđenje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja, osobito suradnjom između ustanova Unije i ustanova zemalja partnera u području VET-a. 

Nakon realizirane mobilnosti, a u skladu s ciljevima projekta BE.CO.ME, djelatnice će održati dvije diseminacijske radionice putem kojih će stečeno znanje i iskustvo prenijeti kolegama iz 5 Učilišta sa područja Istarske Županije (Učilišta iz Pule, Poreča, Rovinja, Labina i Vodnjana), te vanjskim suradnicima - nastavnicima Učilišta Umag. 

Mobilnost je realizirana u sklopu projekta BE.CO.ME., financiranog iz programa Erasmus+, u ukpnom iznosu od  4.394,00 EUR. 

La mobilita' e' stata realizzata nell'ambito del progetto BE.CO.ME, finaziato dal programma Erasmus +  il cui budget complessivo  ammonta a 4.394,00 EUR.

Više infomacija o projektu - ulteriori informazioni sul progetto  OVDJE.