Kultura

Kontakti

Ustanova za organizaciju manifestacija i događanja na području Grada Umaga FESTUM 

Adresa: G.Garibaldi 6, 52470 Umag 

Tel: +385 (0)52 702-950