Obrazovanje

Javna predavanja

  • Cilj: poticati brigu o zdravlju kroz aktualna predavanja, prilagođavati se promjenama u trećoj dobi, samopomoć
  • Trajanje: u ciklusima od po četiri radionice
  • Voditelji: suradnici učilišta
  • Dinamika: proljetni i jesenski ciklus
  • Vrijeme: četvrtkom
  • Cijena - besplatno