Obrazovanje

Radionice crtanja i slikanja

  • Cilj: savladati osnovne tehnike i iskazati kreativnost u trećoj životnoj dobi
  • Trajanje: 30 sati
  • Dinamika: 2 puta tjedno
  • Vrijeme: u popodnevnim satima
  • Cijena: 200,00 kn