Učilište

22. Ožujak 2019

Umaško Učilište za treću dob na predstavi “Maneštra od kazališta”

Umaško Učilište za treću dob na predstavi “Maneštra od kazališta”

U četvrtak 21.3. u porečkom kazalištu izvedena je predstava "Maneštra od kazališta", u okviru Kazališta u Poreču KUP54+, zajedničkog projekta Grada Poreča i Pučkog otvorenog učilišta Poreč financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Primarni cilj projekta bio je oformiti amatersko kazalište za osobe starije od 54 godine, te starije osobe s invaliditetom s ciljem aktivnog uključivanja starijih osoba u kulturni život zajednice i poboljšanja njihove kvalitete življenja.

Tom je prigodom Učilište Umag, za svoje uvijek aktivne polaznike Učilišta za treću životnu dob, organiziralo posjet kazališnoj predstavi koja je pobudila veliki interes u javnosti. 

Čestitamo kazališnoj skupini KUP54+ i zahvaljujemo porečkom Pučkom otvorenom učilištu na gostoprimstvu!

Congratulazioni a tutti i membri del gruppo teatrale KUP54+ e un ringraziamento particolare all' Universita` popolare aperta di Parenzo per l' ospitalita`.