Učilište

12. Svibanj 2022

Tečaj hrvatskog jezika za građane Ukrajine

Tečaj hrvatskog jezika za građane Ukrajine

U ponedjeljak, 16. 05. u 17.30 sati započinje besplatni tečaj hrvatskog jezika za raseljene osobe iz Ukrajine. Organizator tečaja je Učilište Umag u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Buje i financijskom podrškom Grada Umaga. Ukoliko ste zainteresirani, stignete se prijaviti telefonom na 052 720 370 ili elektroničkom poštom na info@uciliste-umag.hr. 
Slobodno nam se obratite za više informacija!

Lunedi` 16 maggio inizia il corso di lingua croata per gli abitanti dell' Ucraina. L' organizzatore del corso e` l' UPA di Umago in collaborazione con la Societa` cittadina della Croce rossa di Buie. L' attivita` verrà finanziata dalla Città di Umago.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all' UPA di Umago, tel. 052 720 370 o via e-mail all' indirizzo info@uciliste-umag.hr .