EU Projekti

15. Rujan 2016

Završen ciklus radionica ‘‘Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih’’

Završen ciklus radionica ‘‘Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih’’

U sklopu elementa 5. (’‘Jačanje profesionalnih kapaciteta nastavničkog i upravljačkog osoblja temeljenih na kompetencijskom prostupu’‘),

Saznajte više →

15. Rujan 2016

Održan prvi dio radionica ‘‘Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih’’

Održan prvi dio radionica ‘‘Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih’’

Dana 06. i 07. svibnja održan je prvi dio radionica ‘‘Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih’‘. 

Saznajte više →

15. Rujan 2016

Najavljujemo terminski plan radionica za mjesec svibanj

Najavljujemo terminski plan radionica za mjesec svibanj

U sklopu elementa 6,u periodu odsvibnja do srpnja 2016.godine na području Bujštine biti će organizirano 15 besplatnih edukativnih radionica,

Saznajte više →

15. Rujan 2016

Najava održavanja radionica o odvjojenom prikupljanju otpada

Najava održavanja radionica o odvjojenom prikupljanju otpada

Provedbom projekta iz područja zaštite okoliša pod nazivom ‘‘S nama na zelenu granu’‘, čiji je nositelj POU ‘‘Ante Babić’’ Umag, želi se doprinijeti višem stupnju recikliranja i odvajanja otpada u kućanstvima na području Istarske Županije.

Saznajte više →

15. Rujan 2016

Radionica Marketinško komuniciranje u obrazovnim ustanovama održana u Umagu

Radionica Marketinško komuniciranje u obrazovnim ustanovama održana u Umagu

U cilju jačanja kompetencija zaposlenika učilišta Ante Babić i Diopter,

Saznajte više →

15. Rujan 2016

Održan drugi sastanak radne skupine

Održan drugi sastanak radne skupine

Dana 25.02. u POU Umag održan je sastanak radne skupine koja je zadužena za razvoj novog programa osposobljavanja.

Saznajte više →

15. Rujan 2016

Održani sastanci vezani uz diseminaciju novostečenog znanja o sustavu kvalitete

Održani sastanci vezani uz diseminaciju novostečenog znanja o sustavu kvalitete

Nakon sudjelovanja na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji vezanog

Saznajte više →

14. Rujan 2016

Stručno usavršavanje u Velikoj Britaniji

Stručno usavršavanje u Velikoj Britaniji

Drugi dio stručnog usavršavanja u području uvođenja sustava kvalitete, odnosio se na sudjelovanje na radionici pod nazivom ‘‘Impact & outcome measurement’‘, koja se održala 18.02.2016. u Londonu (Velika Britanija), u organizaciji NCVO-CES.

Saznajte više →

04. Travanj 2016

Predstavnice nositelja POU Ante Babić Umag sudjelovale na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji

Predstavnice nositelja POU Ante Babić Umag sudjelovale na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji

U sklopu elementa 4 (Uvođenje sustava osiguranja kvalitete u ustanove za obrazovanje odraslih), dvije djelatnice POU Ante Babić Umag sudjelovale su na radionici o uvođenju sustava kvalitete u organizacije.

Saznajte više →

03. Travanj 2016

Održan sastanak o potrebama za dodatnim edukacijama osoblja dvaju učilišta

Održan sastanak o potrebama za dodatnim edukacijama osoblja dvaju učilišta

U sklopu elementa 5, čiji je cilj jačanje kapaciteta nastavničkog i upravljačkog osoblja dviju obrazovnih institucija, održan je sastanak na kojemu su predstavnici učilišta Ante Babić Umag i Diopter Pula iznijeli potrebe za dodatnom edukacijom upravljačkog i nastavničkog osoblja.

Saznajte više →

Strana 11 / 12 Prvi  < 9 10 11 12 >