Obrazovanje

Osnovna škola za odrasle

Rješenje MZO:   Klasa: UP/I-602-07/17-03/00069; Urbroj: 533-25-17-0002  od 17. ožujka 2017.
Trajanje obrazovanja:  Program ima šest obrazovnih razdoblja, a svako obrazovno razdoblje traje osamnaest tjedana:

I. obrazovno razdoblje: 180 sati 

II. obrazovno razdoblje: 180 sati 

III. obrazno razdoblje: 254 sata

IV. obrazovno razdoblje:  258sati

V. obrazovno razdoblje: 294 sata 

VI. obrazovno razdoblje: 354 sata


Prvo (I.) i drugo (II.) obrazovno razdoblje odgovaraju razini redovitog obrazovanja od I. do IV. razreda osnovne škole i namijenjena su obrazovanju polaznika koji nisu završili četiri razreda osnovne škole. Obrazovna razdoblja od trećeg (III.) do šestog (VI.) odgovaraju razini redovitog obrazovanja od V. do VIII. razreda i namijenjena su obrazovanju polaznika koji su napustili osnovno obrazovanje između četvrtog i osmog razreda.

  • Uvjeti za upis: navršenih 15 godina 
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžbe o prethodno završenimrazredima osnovne škole
  • Uvjeti za napredovanje: prijelaz u viši razred – uspješno završen prethodni razred..
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
  • Način izvođenja nastave: sukladno nastavnom planu

 

Javne isprave:

1.   razredne svjedodžbe za svaki od završenih razreda