Učilište

O učilištu

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag osnovano je 1956. godine pod imenom Narodno sveučilište „Ante Babić“. U okviru Učilišta odvijale su se djelatnost obrazovanja odraslih, glazbeno-scenska, galerijsko-izložbena i kino prikazivačka djelatnost te organizacija značajnih manifestacija na području grada Umaga. Snažni razvoj svih navedenih segmenata uvjetovao je organizacijske promjene te je u interesu podizanja kvalitete svih djelatnosti i usluga, Odlukom Gradskog vijeća Grada Umaga, osnovana ustanova FESTUM, koja je od 1. siječnja 2018. godine preuzela osmišljavanje, organizaciju i promicanje zabavno-umjetničkih, društvenih i ostalih manifestacija, dok je pod okriljem ustanove POU „Ante Babić“ Umag ostalo cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih kao i Učilište za treću životnu dob.

 

 

Obrazovanje odraslih bilježi kontinuirani razvoj kako u formalnim tako i u neformalnim programima i tečajevima te nudi mogućnost stjecanja kvalifikacija, osposobljavanje za „drugu karijeru“, osobni razvoj kroz stjecanje jezičnih kompetencija na verificiranim i specijaliziranim tečajevima stranih jezika, javna predavanja i druge oblike edukacije stanovništva. Od 2003. godine u okviru tadašnjeg Odjela obrazovanja, razvija se projekt Učilišta za treću životnu dob, koje stavlja u ravnopravni položaj sve generacije grada Umaga, osiguravajući pravo na učenje, socijalnu uključenost i podizanje kvalitete života osoba treće životne dobi. Uz kontinuiranu financijsku potporu Grada Umaga i Istarske županije svi programi Učilišta za treću dob su ili potpuno besplatni ili uključuju simboličnu participaciju polaznika. Na tečajevima informatike, stranih jezika, psihološkim, kreativnim i zabavnim radionicama Učilišta za treću životnu dob, u proteklih 15 godina sudjelovalo je 5.198 polaznika, čime se dokazuje opravdanost i uspješnost ovog modela institucionalnog organiziranja skrbi za osobe starije životne dobi.

Kroz razvoj visokoškolskog obrazovanja - dislocirane nastavne centre Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule, suradnju sa Visokom poslovnom školom „Petar Zrinski“ iz Zagreba, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje odraslih, programe osposobljavanja za uslužne, informatičke, turističko – hotelijerske i poljoprivredne poslove te tečajeve stranih jezika, ova ustanova postala je jedan od vodećih centara za obrazovanje odraslih u Istarskoj županiji i respektabilna ustanova u Republici Hrvatskoj.

 

POU Umag

 

Učilište Umag kontinuirano prati potrebe lokalne sredine te svoju obrazovnu ponudu nastoji prilagoditi i uskladiti s tržištem rada. Posljednjih nekoliko godina Učilište uviđa prednosti apliciranja na fondove Europske Unije, čime bespovratnim sredstvima omogućava besplatnu edukaciju građana, jača vlastite kapacitete te sklapa partnerstva s drugim učilištima, gospodarskim sektorom, poslodavcima i institucijama iz lokalne zajednice i izvan nje.

Budućnost poslovanja i razvoj ustanove Učilište vidi u novim programima prilagođenim potrebama gospodarstva, fondovima EU i dostupnosti obrazovnih usluga svim društvenim skupinama te u primjeni novih metoda učenja i poučavanja sa kojima je započelo u zadnjem desetljeću, a zahvaljujući kojima već danas uspješno djeluje i izvan okvira lokalne zajednice.