Tečajevi

Verificirani tečajevi stranih jezika

Želite li učiti strani jezik Učilištu Umag možete upisati sljedeće tečajeve stranih jezika prema CEF-u.

U Učilištu Umag možete upisati sljedeće tečajeve stranih jezika prema CEF-u:

  • Engleski jezik – od A1 do C2 stupnja
  • Talijanski jezik - od A1 do C2 stupnja
  • Njemački jezik - od A1 do C2 stupnja
  • Ruski jezik - od A1 do C2 stupnja
  • Španjolski jezik – od A1 do A2 stupnja

Tablica ukupnog fonda sati po navedenim stupnjevima:

CEF stupnjevi Ukupni fond nastavnih sati Podjela na module
Pripremni  A1 140 2 modula x 70 nastavnih sati
Temeljni  A2 140 2 modula x 70 nastavnih sati
Prijelazni  B1 280 4 modula x 70 nastavnih sati
Samostalni  B2 140 2 modula x 70 nastavnih sati
Napredni C1 280 4 modula x 70 nastavnih sati
Vrsni  C2 140 2 modula x 70 nastavnih sati

Način izvođenja nastave: Nastava se organizira dva puta tjedno po četiri školska sata u popodnevnim satima.

  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba / diploma o ranije završenoj školi– preslici.
  • Nakon završenog svakog stupnja (uspješno položenog završnog pismenog i usmenog ispita) polaznici stječu pravo na Svjedodžbu o znanju stranog jezika za spomenuti stupanj, s pravom upisa u e-knjižicu.
  • Cijena tečaja po modulu: 300 EUR/2.260,35 HRK (broj modula ovisi o ukupnom fondu nastavnih sati pojedinog stupnja)

Što je CEF?

Common European Framework of Reference for Languages (CEF) je zajednički europski referentni okvir za jezike koji jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici verificiranih programa i tečajeva moraju razviti na pojedinom stupnju.

Jedna od glavnih namjera Zajedničkog referentnog okvira za jezike Vijeća Europe bila je olakšavanje opisivanja razina znanja stranog jezika u državama članicama Europske Unije.

CEF ima ukupno 6 stupnjeva koji imaju sljedeće oznake:

Stupanj Opis
A1 pripremni stupanj
A2 temeljni stupanj
B1 prijelazni stupanj
B2 samostalni stupanj
C1 napredni stupanj
C2 vrsni stupanj