Učilište

Izjava o pristupačnosti

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu na koju se izjava odnosi.

Stupanj usklađenosti 

Mrežna stranica POU „Ante Babić“ Umag je djelomično usklađena sa  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti  koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Pojedini word i pdf dokumenti nisu u cijelosti nastali izvozom iz izvorišne datoteke te trenutno nisu pristupačni.

Kod pojedinih fotografija izostaje opis, ne postoji mogućnost odabira fonta i promjene kontrasta na stranici.

Slike ne sadrže  atribute.

Podizanje razine pristupačnosti

Pristupilo se procesu prilagodbe objavljenih dokumenata te su pojedini pdf dokumenti prilagođeni izvozom iz izvorišne datoteke. U narednom razdoblju planirana je prilagodba ostalih dokumenata objavljenih na mrežnoj stranici. 

U tijeku je provođenje dodatnih korektivnih mjera kojima će se  nepristupačan sadržaj na mrežnoj stranici prilagoditi potrebama osoba s poteškoćama.

Priprema Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena dana 11. 09. 2020. godine primjenom metode samoprocjene, a dopunjena 12. 10. 2021. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica POU „Ante Babić“ Umag korisnici mogu uputiti tajništvu Učilišta elektroničkom poštom na info@uciliste-umag.hr ili telefonom +385 52 741 116. 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Ukoliko korisnici nisu zadovoljni odgovorima na svaku obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.