EU Projekti

25. Listopad 2022

EDUKACIJA ZA INSTRUKCIJSKE DIZAJNERE U OBRAZOVANJU ODRASLIH - Otvorene prijave!

EDUKACIJA ZA INSTRUKCIJSKE DIZAJNERE U OBRAZOVANJU ODRASLIH - Otvorene prijave!

U kontekstu cjeloživotnog učenja sve je veća potreba za korištenjem ICT alata , kombiniranog učenja, e - učenja i učenja na daljinu, koji zahtijevaju digitalne kompetencije nastavnika u obrazovanju odraslih te predavača koji provode edukacije u korporativnom okruženju.
Instrukcijski dizajn je proces u kojem se primjenjuju teorije učenja, kao i pedagoške/andragoške teorije, različiti principi, tehnike i metode izvođenja nastavnog procesa te se u tom smislu na njega može promatrati kao na primijenjenu didaktiku i metodiku u oblikovanju obrazovnog procesa, uz visoku razinu kvalitete.

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag nudi Vam potpuno novi kurikulum za Instrukcijskog dizajnera, izrađen u okviru projekta EDIT financiranog iz programa Erasmus+ KA2 - Strateška partnerstva i inovacije te edukaciju za Instrukcijskog dizajnera u obrazovanju odraslih, koja ima za cilj podržati razvoj instrukcijskog dizajna u obrazovanju odraslih (IDAE). Tečaj je namijenjen andragoškim djelatnicima, nastavnicima i predavačima s prethodnim iskustvom u obrazovanju odraslih.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA:

 • usvojiti neke od teorija i načela učenja i poučavanja odraslih polaznika;
 • analizirati potrebe za učenjem;
 • primijeniti metode poučavanja usmjerene na polaznika;
 • koristiti autorske alate za izradu e-učenja;
 • razviti vlastiti projekt za e-učenje. 

STRUKTURA TEČAJA:

Tečaj  za instrukcijske dizajnere u obrazovanju odraslih obuhvaća pet modula:

POČETAK I TRAJANJE TEČAJA:

Planirani početak je srijeda, 9. 11. 2022. godine u 18 h (online). Ukupno trajanje tečaja je 95 sati.

PREDAVAČI-MENTORI:

Predavači-mentori su vanjski suradnici Učilišta Umag, koji su završili cjeloviti trening za Instrukcijskog dizajnera u obrazovanju odraslih, u okviru projekta EDIT, kojeg su vodili Instrukcijska dizajnerica  Veronika Tuul iz ustanove OÜ Innowise iz Tallinna (Estonija) i Carlos Ueno Jacue iz ustanove CEAD Professor Félix Pérez Parilla iz Las Palmasa (Gran Canaria, Španjolska).

 • ERIKA BLAŠKOVIĆ, profesorica talijanskog i ruskog jezika dugogodišnja djelatnica Učilišta Umag, s 15 godina radnog iskustva u obrazovanju odraslih, koja je kroz nekoliko Erasmus+ projekata stjecala kompetencije za kvalitetno korištenje ICT-a u nastavi s ciljem unapređenja učenja, pružanja novih mogućnosti i primjene novih metoda učenja te je sudjelovala u stvaranju novog kurikuluma za Instrukcijske dizajnere u obrazovanju odraslih.
 • DALIBOR PAŠIĆ – inženjer elektrotehnike, s položenim stručnim ispitom za nastavnike, s petogodišnjim iskustvom u obrazovanju odraslih, vanjski suradnik Učilišta Umag na tečajevima i informatičkim osposobljavanjima. Nastavnik je informatike i računalstva u Gospodarskoj školi Buje. 

JEZIK NA KOJEM ĆE SE ODRŽATI TEČAJ:

Tečaj je na hrvatskom jeziku, kao i svi materijali za učenje koji će biti dostupni online putem platforme za e-učenje.

EVALUACIJA STEČENIH ZNANJA: 

 • polaznici će imati za zadatak izraditi završni projekt kojeg će prezentirati pred svim polaznicima,
 • po uspješnoj prezentaciji završnog projekta polaznicima pripadaju Potvrde Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić“,  kao dokaz o završenom tečaju za Instrukcijske dizajnere u obrazovanju odraslih, s navedenim modulima i trajanjem tečaja.

POSEBNI UVJETI ZA UPIS:

 • vlastito prijenosno računalo
 • osnove poznavanja rada na računalu
 • iskustvo rada u obrazovanju odraslih ili u provedbi edukacija u korporativnom okruženju

PRIJAVE:

Prijave na edukaciju moguće su putem PRIJAVNOG OBRASCA i otvorene su do 4. 11. 2022. godine odnosno do popune grupe koja, sukladno projektu EDIT, može imati maksimalno 10 polaznika. U slučaju većeg broja zainteresiranih, predviđen je selekcijski postupak.