EU Projekti

15. Veljača 2016

Održan prvi sastanak radne skupine za rad na programu osposobljavanja

Održan prvi sastanak radne skupine za rad na programu osposobljavanja

U sklopu elementa 1: Uspostava suradnje s lokalnim poslodavcima iz sektora gospodarenja otpadom, dana 14.01.2016. g. u POU Umag održan je prvi sastanak radne skupine kojeg čine predstavnici partnera poslodavca, umaškog komunalnog poduzeća 6.maj d.o.o. i predstavnici učilišta Umag i Diopter.

U ovom elementu su predviđene aktivnosti uspostave suradnje s lokalnim poslodavcem koji će sa stajališta gopodarstva i potreba imati važnu ulogu u definiranju ciljeva i ishoda učenja za polaznike programa osposobljavanja za poslove recikliranja i sortiranja otpada.

Na sastanku su se definirale obveze članova radne skupine, predstavnik gospodarskog sektora predstavio je koje kompetencije mora imati polaznik nakon završenog programa osposobljavanja te se okvirno dogovorilo period i način održavanja praktične nastave.