EU Projekti

03. Travanj 2016

Održan sastanak o potrebama za dodatnim edukacijama osoblja dvaju učilišta

Održan sastanak o potrebama za dodatnim edukacijama osoblja dvaju učilišta

U sklopu elementa 5, čiji je cilj jačanje kapaciteta nastavničkog i upravljačkog osoblja dviju obrazovnih institucija, održan je sastanak na kojemu su predstavnici učilišta Ante Babić Umag i Diopter Pula iznijeli potrebe za dodatnom edukacijom upravljačkog i nastavničkog osoblja. Na temelju iznijetog, zaključeno je da su potrebne edukacije iz sljedećih područja: Komunikacija u obrazovanju odraslih, dinamika grupe u obrazovanju odraslih te Marketnig u obrazovanju odraslih. U sklopu ovog elemnta, predviđeno je da na radionici za upravljačko osoblje sudjeluje 8 osoba, a na radionicama za nastavničko: 20 osoba. Realizacija radionica predviđena je u periodu od ožujka do svibnja 2016.