EU Projekti

15. Rujan 2016

Održani sastanci vezani uz diseminaciju novostečenog znanja o sustavu kvalitete

Održani sastanci vezani uz diseminaciju novostečenog znanja o sustavu kvalitete

vezanog uz uvođenje sustava kvalitete u ustanove za obrazovanje odraslih, održana su 2 sastanka (jedan unutar POU Umag, te jedan u partnerskom učilištu Diopter u Puli), u cilju razmjene novostečenog znanja sa usavršavanja, te dogovora o načinu i postupku realiziranja predviđenih aktivnosti za uvođenje sustava kvalitete u dvije ustanove.