EU Projekti

02. Ožujak 2020

Pilot-implementacija Obrnute učionice u Učilištu Umag

Pilot-implementacija Obrnute učionice u Učilištu Umag

Ova inovativna metoda poučavanja, engleskog naziva Flipped classroom, jedan je od od najsuvremenijih pristupa u obrazovanju. Glavna karakteristika “obrnute učionice” jest ta da se obrada novog gradiva ne odvija u učionici, nego kod kuće, a nastavni sat se koristi za uvježbavanje, diskutiranje, istraživanje i primjenu stečenog znanja. Pristup koji iskače iz tradicionalnih okvira nastave, primjenjuje se u sklopu kombinirane (hibridne) nastave i online nastave primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Učilište Umag nositelj je projekta BE.CO.ME., financiranog iz Erasmus+ programa, u sklopu kojega se i spomenuta metoda uvodi u obrazovne programe. Prema ciljevima projekta, metoda izvođenja nastave Flipped classroom, uvest će se u kurikulum Učilišta Umag eksperimentalno u naredne dvije godine nakon završetka projekta, na način da će se u 3 obrazovna programa 2 predmeta / modula/ teme/ cjeline (ovisno o vrsti programa) izvoditi putem ove metode. Dugoročno, što će biti uvršteno i u razvojni plan Učilišta Umag, bit će definirano da će se u svim obrazovnim programima jedan predmet /modul /cjelina izvoditi putem Obrnute učionice. Učilište Umag je krajem veljače 2020 godine, uvelo eksperimentalno metodu u 2 modula obrazovnog programa osposobljavanja za poslove barmena. Polaznici specijaliziranog talijanskog i njemačkog jezika, uz vodstvo njihovih mentorica, iskusili su metodu te su reakcije vrlo pozitivne. Polaznici su kod kuće pogledali novi sadržaj u obliku video snimke o pripravljanju koktela ili situacije u baru, a po dolasku u učionicu uslijedile su aktivnosti vezane uz ranije pregledani sadržaj. Pojedini su polaznici čak i sami snimili kratke video uratke koje su po dolasku u učionicu pogledali zajedno s ostalim kolegama iz grupe. 

Uvođenjem novih metoda poučavanja, uvijek imajući na umu svrsishodnost ICT-a, Učilište Umag je u korak s najnovijim trendovima u obrazovanju odraslih te povećava kvalitetu obrazovnih usluga stavljajući u središte učenja samog polaznika.