EU Projekti

01. Prosinac 2015

POU Umag potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “S nama na zelenu granu”

POU Umag potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “S nama na zelenu granu”

Pučko otvoreno učilište ''Ante Babić'' iz Umaga potpisalo je dana 30.11.2015. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Europskog Socijalnog Fonda, iz Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala.

Učilište Umag je u ulozi Nositelja prijavio projekt iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja pod nazivom ''S nama na zelenu granu'', a u partnerstvu s Otvorenim Učilištem Diopter Pula, Udrugom Zelena Istra Pula, te poduzećem 6.maj d.o.o. za komunalne usluge Umag.

Projekt, ukupne vrijednosti 732.600,14 HRK, sufinancira Europska Unija iz Europskog Socijalnog Fonda, čije sufinanciranje iznosi 686.373,07 HRK, što je gotovo 94%.

Opći cilj projekta ''S nama na zelenu granu'' jest doprinijeti povećanju kvalitete i relevantnosti programa obrazovanja odraslih radi povećanja zapošljivosti nezaposlenih osoba u sektoru upravljanja i gospodarenja otpadom.

U sklopu ovog projekta, dva će Učilišta izraditi novi Program osposobljavanja za poslove sortiranja i recikliranja otpada, koji će moći pohađati nezaposlene osobe s područja Istarske Županije s minimalno završenom osnovnom školom. Ukupno 30 odraslih osoba, 15 s područja Bujštine i 15 s područja Puljštine pohađat će program osposobljavanja edukacijom u teorijskom dijelu u obliku multimedijalne nastave na daljinu.

Realizacijom takvog programa osposobljavanja, omogućuje se odraslim polaznicima besplatno pohađanje programa osposobljavanja koji će povećati  njihove kompetencije i zapošljivost na tržištu rada. 

Drugi veliki problem koji se projektom želi riješiti je nizak stupanj recikliranja otpada u kućanstvima,koji proizlazi iz nedovoljne educiranosti građana. Iz tog razloga će se  provoditi izobrazno-informativne aktivnosti na lokalnoj razini putem organiziranih edukativnih radionica o značaju i pravilnom načinu odvajanja i recikliranja otpada.

Projekt ''S nama na zelenu granu'', međusobnom suradnjom s poslodavcima i civilnim sektorom, poboljšava kvalitetu obrazovne ponude, a time bržu i kvalitetniju zapošljivost nezaposlenih osoba s područja IŽ koje dobivaju priliku besplatnog osposobljavanja za poslove sortiranja i recikliranja otpada i stječu nove kompetencije, a građani Bujštine edukacijom o odvajanju i recikliranju otpada pridonose održivom razvoju.

Projekt, u ukupnom trajanju od 12 mjeseci, provodit će se na području Istarske Županije, u periodu od 30.11.2015. do 29.11.2016. godine.