EU Projekti

08. Prosinac 2015

Predstavljen projekt ‘’S nama na zelenu granu’’

Predstavljen projekt ‘’S nama na zelenu granu’’

Dana 07. prosinca 2015. godine u POU Umag održao se prvi uvodni sastanak projektnog tima - predstavnika nositelja (POU Ate Babić Umag) i partnera (Diopter otvoreno učilište, 6. maj d.o.o. Umag i Udruga Zelena Istra).

Na uvodnom se sastanku detaljnije predstavio projekt i njegovi elementi s pripadajućim aktovnostima, definirao se hodogram i uloge svakog pojedinog člana projektnog tima.

Nakon uvodnog sastanka, uslijedila je konferencija za novinare, na kojoj se predstavnicima medija predstavio projekt ''S nama na zelenu granu'', njegova vrijednost, ciljevi, vrijeme implementacije i aktivnosti.