EU Projekti

04. Travanj 2016

Predstavnice nositelja POU Ante Babić Umag sudjelovale na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji

Predstavnice nositelja POU Ante Babić Umag sudjelovale na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji

U sklopu elementa 4 (Uvođenje sustava osiguranja kvalitete u ustanove za obrazovanje odraslih), dvije djelatnice POU Ante Babić Umag sudjelovale su na radionici o uvođenju sustava kvalitete u organizacije. Dvodnevna radionica se održala u Velikoj Britaniji, u Londonu, u organizaciji CES-NCVO-a, koja je razvila najpoznatiji sustav kvalitete za male organizacije - PQASSO. Tijekom dvodnevne radionice polaznici su dobili nova znanja i upute kako uvesti sustav osiguranja kvalitete u svoje organizacije, oslanjajući se na britanski model PQASOO, kao primjer dobre prakse. Radionica je bila vrlo korisna te će polaznice stečena znanja iskoristiti prilikom uvođenja sustava kvalitete u svoju ustanovu u sklopu ovog elementa. Po završetku radionice polaznicima su uručena Uvjerenja o sudjelovanju na radionici uvođenja PQASSO-a