EU Projekti

14. Rujan 2016

Stručno usavršavanje u Velikoj Britaniji

Stručno usavršavanje u Velikoj Britaniji

Dvije djelatnice POU Umag su tijekom spomenute radionice dobile nova znanja i upute kako provoditi proces evaluacije i praćenja, kako dobro definirati outpute i outcome-a, te upoznale načine prikupljanja informacija od strane ciljane skupine. Radionica je bila vrlo korisna te će polaznice stečena znanja iskoristiti prilikom procesa samovrjednovanja u  sklopu elementa 4.