EU Projekti

22. Svibanj 2020

U provedbi praktična nastava za barmene

U provedbi praktična nastava za barmene

Praktična nastava, u ukupnom trajanju od 60 školskih sati, odvija se u novoopremljenom praktikumu za barmene, pod vodstvom mentora Tomislava Sokača. Na praktičnoj nastavi ukupno 15 polaznika, budućih barmena, priprema koktele i razna pića o kojima su teorijski dio i vježbe odslušali.  Osim pripreme zanimljivih koktela, polaznici će naučiti obavljati pripremne radove: pripremiti barski pult, opremu, provjeriti ispravnost uređaja i pribora, pravilno posluživanje te završne radove u prostoru. Po završetku praktične nastave, polaznici pristupaju završnoj provjeri znanja.