EU Projekti

01. Lipanj 2020

Završena implementacija projekta BE.CO.ME. (BEtter ClassroOm MEthodologies)

Završena implementacija projekta BE.CO.ME. (BEtter ClassroOm MEthodologies)

Cilj ovog projekta bio je poboljšanje kvalitete obrazovne usluge Učilišta, a specifični ciljevi - edukacija osoblja i nastavnika u području upravljanja, poučavanja i evaluiranja, što je I realizirano sukladno planiranom.

Glavna aktivnost projekta BE.CO.ME. bila je mobilnost osoblja Učilišta Umag, odnosno sudjelovanje na strukturiranom treningu pod nazivom ''Classroom management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies'' u Barceloni (Španjolska).

Kompetencije i iskustva postignuta za vrijeme mobilnosti, 2 djelatnice su putem dviju diseminacijskih radionica prenijele nastavnicima Učilišta Umag, te osoblju i nastavnicima 5 Učilišta za obrazovanje odraslih sa područja Istarske županije (Pučko otvoreno učilište Poreč, Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja, Pučko otvoreno učilište "Vodnjan-Dignano", Diopter – otvoreno učilište Pula, Pučko otvoreno učilište Labin).

Nadalje, u veljači 2020. godine  u POU ‘‘Ante Babić’’ Umag krenulo je postupno uvođenje metode poučavanja - Obrnuta učionica, o kojoj su nova znanja djelatnice stekle na strukturiranom treningu za vrijeme mobilnosti. Učilište Umag je uvelo eksperimentalno metodu u 2 modula obrazovnog programa osposobljavanja za poslove barmena. Polaznici specijaliziranog talijanskog i njemačkog jezika, uz vodstvo njihovih mentorica, iskusili su metodu te su reakcije vrlo pozitivne. Polaznici su kod kuće pogledali novi sadržaj u obliku video snimke o pripravljanju koktela ili situacije u baru, a po dolasku u učionicu uslijedile su aktivnosti vezane uz ranije pregledani sadržaj. Pojedini su polaznici čak i sami snimili kratke video uratke koje su po dolasku u učionicu pogledali zajedno s ostalim kolegama iz grupe. 

Nakon završetka projekta BE.CO.ME., nove metode poučavanja i vođenja razreda bit će uvrštene u Kurikulum Pučkog otvorenog učilište ''Ante Babić'' Umag za naredne školske godine. Također, metoda izvođenja nastave ''Flipped classroom'' uvest će se u kurikulum eksperimentalno u naredne dvije godine nakon završetka projekta na način da će se u 3 obrazovna programa Učilišta 2 predmeta / modula / teme / cjeline (ovisno o vrsti programa) izvoditi putem ove metode. Dugoročno, što će biti uvršteno i u Razvojni plan Učilišta, bit će definirano da će se u svim obrazovnim programima jedan predmet /modul/tema/cjelina izvoditi putem metode ''Flipped classroom''. Nakon iscrpne analize, evaluacije i povratne informacije izvođenja nastave tom metodom, poduzet će se daljnji koraci povećanja izvođenja nastave metodom Obrnute učionice.

Projekt BE.CO.ME. ostvario je pozitivan utjecaj na ustanovu Učilište Umag. Direktan utjecaj imale su djelatnice Učilišta koje su na strukturiranom treningu dobile nova znanja i kompetencije. Nadalje, indirektan utjecaj imaju nastavnici Učilišta Umag koji su kompetencije stekli putem diseminacijske radionice. Benefite će imati i polaznici Učilišta koji će dobiti kvalitetniju nastavu. Konačno, lokalna zajednica ima indirektnu korist budući da će u svojoj blizini imati ustanovu koja će imati bolju obrazovnu ponudu i budući polaznici odnosno korisnici obrazovnih usluga Učilišta Umag imat će kvalitetniju nastavu.

Projekt je ostvario višestruki utjecaj i pozitivan učinak na širu javnost područja Istarske županije tako što su osoblje i nastavnici 5 Učilišta steskli nova znanja, kompetencije, učilišta će postati konkurentnija, a njihovim aktualnim i budućim polaznicima pružat će se kvalitetnija usluga.

Le azioni sostenute nell'ambito di questa azione chiave dovrebbero determinare effetti positivi e durevoli per i partecipanti e per le organizzazioni partecipanti coinvolti, nonché per i sistemi politici in cui queste attività sono inserite.

Sul lungo periodo, l'effetto combinato di diverse migliaia di progetti sostenuti nell'ambito di questa azione chiave dovrebbe avere un impatto sui sistemi di istruzione, formazione e gioventù nei paesi partecipanti al Programma, stimolando riforme politiche e acquisendo nuove risorse per le opportunità di mobilità in Europa e altrove.

Projekt, u ukupnom trajanju od 12 mjeseci, financiran je sredstvima programa Erasmus+, u ukupnom iznosu od 4.394,00 EUR.

Il progetto, dalla durata di 12 mesi, è finanziato dal programma Erasmus+, il cui budget complessivo  ammonta a 4.394,00 EUR.