EU Projekti

BE.CO.ME.

BE.CO.ME.

Opći cilj ovog projekta jest poboljšanje kvalitete obrazovne usluge Učilišta, a specifični ciljevi su edukacija osoblja i nastavnika u području upravljanja, poučavanja i evaluiranja; omogućiti polaznicima fleksibilniju i otvoreniju nastavu; uvesti kvalitetan i primijenjiv sustav evaluacije na razini ustanova.  

Glavna aktivnost projekta BE.CO.ME. je mobilnost osoblja Učilišta Umag radi sudjelovanja na strukturiranom treningu pod nazivom ''Classroom management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies''. Sadržaj odabranog treninga u potpunosti odgovara rješavanju potreba Učilišta navedenih u Europskom razvojnom planu u smislu poboljšanja kvalitete nastave putem dobivanja novih znanja i kompetencija iz područja metoda poučavanja, organizacije nastave, vođenja razreda, online nastave te konačno evaluacije.

Kompetencije i iskustva postignuta za vrijeme mobilnosti, 2 djelatnice će putem dviju diseminacijskih radionica prenijeti nastavnicima Učilišta Umag, te osoblju i nastavnicima 5 Učilišta za obrazovanje odraslih sa područja Istarske županije (Pučko otvoreno učilište Poreč, Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja, Pučko otvoreno učilište "Vodnjan-Dignano", Diopter – otvoreno učilište Pula, Pučko otvoreno učilište Labin).

Nove metode poučavanja i vođenja razreda bit će uvrštene u Kurikulum Pučkog otvorenog učilište ''Ante Babić'' Umag za naredne školske godine. Također, metoda izvođenja nastave ''Flipped classroom'' uvest će se u kurikulum eksperimentalno u naredne dvije godine nakon završetka projekta na način da će se u 3 obrazovna programa Učilišta 2 predmeta / modula / teme / cjeline (ovisno o vrsti programa) izvoditi putem ove metode. Dugoročno, što će biti uvršteno i u Razvojni plan Učilišta, bit će definirano da će se u svim obrazovnim programima jedan predmet /modul/tema/cjelina izvoditi putem metode ''Flipped classroom''. Nakon iscrpne analize, evaluacije i povratne informacije izvođenja nastave tom metodom, poduzet će se daljnji koraci povećanja izvođenja nastave metodom Obrnute učionice. Nadalje, nove metode evaluacije koje će sudionice mobilnosti steći na strukturiranom treningu uvrstitće se u postojeće, te će se izgraditi kvalitetniji sustav evaluacije koji će biti integriran u Kurikulum Učilišta.

Projekt BE.CO.ME. imat će pozitivan utjecaj na ustanovu Učilište Umag. Direktan utjecaj imat će djelatnice Učilišta koje će na strukturiranom treningu dobiti nova znanja i kompetencije. Nadalje, indirektan utjecaj imat će nastavnici Učilišta Umag koji će kompetencije steći putem diseminacijske radionice. Benefite će imati i polaznici Učilišta koji će dobiti kvalitetniju nastavu. Konačno, lokalna zajednica će imati indirektnu korist budući da će u svojoj blizini imati ustanovu koja će imati bolju obrazovnu ponudu i budući polaznici odnosno korisnici obrazovnih usluga Učilišta Umag imat će kvalitetniju nastavu.

Projekt će imati višestruki utjecaj i pozitivan učinak na širu javnost područja Istarske županije tako što će osoblje i nastavnici 5 Učilišta steći nova znanja, kompetencije, učilišta će postati konkurentnija, a njihovim aktualnim i budućim polaznicima pružat će se kvalitetnija usluga.

Le azioni sostenute nell'ambito di questa azione chiave dovrebbero determinare effetti positivi e durevoli per i partecipanti e per le organizzazioni partecipanti coinvolti, nonché per i sistemi politici in cui queste attività sono inserite.

Sul lungo periodo, l'effetto combinato di diverse migliaia di progetti sostenuti nell'ambito di questa azione chiave dovrebbe avere un impatto sui sistemi di istruzione, formazione e gioventù nei paesi partecipanti al Programma, stimolando riforme politiche e acquisendo nuove risorse per le opportunità di mobilità in Europa e altrove.

Projekt, u ukupnom trajanju od 12 mjeseci, financiran je sredstvima programa Erasmus+, u ukupnom iznosu od 4.394,00 EUR.

Il progetto, dalla durata di 12 mesi, è finanziato dal programma Erasmus+, il cui budget complessivo  ammonta a 4.394,00 EUR.

Detalji projekta
  • Vrijednost projekta: 4.394,00 EUR.
  • Trajanje projekta: 01.06.2019.-31.05.2020.
  • Izvor sufinanciranja: Erasmus+
  • Operativni program: Obrazovanje odraslih
  • Gant shema: Ključna aktivnost 1 Projekti mobilnosti osoblja
  • Partneri Europass Teacher Academy, Ltd
  • Nositelji: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag