EU Projekti

ILUS projekt

ILUS projekt

 

Opći cilj ILUS projekta, u trajanju 18 mjeseci, je doprinos provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije, koja kao ranjive skupine na tržištu rada definira mlade osobe od 15 do 29 godina i žene svih dobi, njihovim uključivanjem u programe osposobljavanja i radionice za uspješno kreiranje karijere. 

Posebni ciljevi projekta: razvoj novih, inovativnih programa osposobljavanja primjenom ICT-a, namijenjenih barmenima i sobaricama, izrada kvalitetnih ishoda učenja uz sudjelovanje suradnika iz civilnog sektora (Udruga konobara i barmena Hrvatske), besplatno pohađanje programa osposobljavanja za 35 osoba, koje pripadaju ciljanim skupinama, povećanjem njihovih kompetencija na tržištu rada i jačanjem jezičnih kompetencija na stranim jezicima po njihovom izboru, beplatno pohađanje ciklusa radionica za uspješno planiranje karijere povećanjem sposobnosti polaznika u prilagođavanju promjenama te povećanju motiviranosti za aktivnijim sudjelovanjem na tržištu rada. 

Specifični ciljevi projekta: stvaranje prostornih i tehničkih uvjeta u Učilištu Umag koji će omogućiti održivost programa, uz mogućnost nadogradnje novim programima osposobljavanja za kojim postoji potreba u sektoru ugostiteljstva i turizma. 

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/operativni-program/

Detalji projekta
  • Vrijednost projekta: 811.873,32 kn
  • Trajanje projekta: 26. 03. 2019. - 26. 09. 2020.
  • Izvor sufinanciranja: Europski socijalni fond
  • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
  • Gant shema: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III
  • Partneri -
  • Nositelji: Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag - Universita` popolare aperta "Ante Babić" Umago (Kontakt osoba: Antonela Frank Medica, voditeljica projekta mail: info@uciliste-umag.hr; tel: 052/741-116)