EU Projekti

S nama na zelenu granu

S nama na zelenu granu

Opći cilj projekta ''S nama na zelenu granu'' bio je doprinijeti povećanju kvalitete i relevantnosti programa obrazovanja odraslih radi povećanja zapošljivosti nezaposlenih osoba u sektoru upravljanja i gospodarenja otpadom. 

U sklopu projekta izradio se novi program osposobljavanja za poslove sortiranja i recikliranja otpada, kojeg je pohađalo 30 nezaposlenih osoba s područja Istarske županije s minimalno završenom osnovnom školom.

Ukupno 30 odraslih osoba, 15 s područja Bujštine i 15 s područja Puljštine pohađalo je program osposobljavanja edukacijom u teorijskom dijelu u obliku multimedijalne nastave na daljinu, a praktičnu nastavu je svaka grupa zasebno obavljala u svojim komunalnim poduzećima.

Realizacijom takvog programa osposobljavanja, omogućuje se odraslim polaznicima besplatno pohađanje programa osposobljavanja koji je povećao  njihove kompetencije i zapošljivost na tržištu rada. 

Još jedan problem kojim se projektom nastojalo riješiti je nizak stupanj recikliranja otpada u kućanstvima, koji proizlazi iz nedovoljne educiranosti građana, a otežava kasniji proces gospodarenja otpadom. Da bi se postigla održiva budućnost, potrebno je provoditi izobrazno-informativne aktivnosti na lokalnoj razini putem organiziranih edukativnih radionica o značaju i pravilnom načinu odvajanja i recikliranja otpada.

Detalji projekta
  • Vrijednost projekta: 732.600,14 HRK
  • Trajanje projekta: 12 mjeseci – od 30.11.2015. do 29.11.2016
  • Izvor sufinanciranja: Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog Socijalnog Fonda, u iznosu od 686.373,07 HRK, što je gotovo 94%
  • Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala
  • Gant shema: Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II
  • Partneri Otvoreno učilište Diopter Pula, 6. maj d.o.o. za komunalne usluge Umag, Udruga Zelena Istra Pula
  • Nositelji: Pučko otvoreno učilište ''Ante Babić'' Umag