Obrazovanje

04. Travanj 2022

Program za poslove njegovateljice - Mjera Grada Umaga za stručno osposobljavanje nezaposlenih

Program za poslove njegovateljice - Mjera Grada Umaga za stručno osposobljavanje nezaposlenih

Polaznice programa osposobljavanja za poslove njegovateljice, nakon završetka teorijskog dijela nastave i vježbi u praktikumu, uskoro kreću na praktičnu nastavu u Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag i Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad- Cittanova. Mjeru Grada Umaga – stručno osposobljavanje nezaposlenih te pravo na edukaciju bez naknade, iskoristilo je pet osoba. S ovom izuzetno vrijednom i zainteresiranom grupom polaznica i ove godine su radili kao predavači dr.med. Vilson Allakaj i Marija Crljenica, bacc.med.techn. te su polaznice u potpunosti spremne za obavljanje praktičnog dijela nastave i rad u ustanovama. 

Prosegue il programma di abilitazione professionale per tutori - badanti con l' insegnamento pratico che si terra` presso la Casa per anziani e disabili "Atilio Gamboc" Umago e ​la Casa per anziani e disabili Novigrad-Cittanova.