Obrazovanje

07. Svibanj 2021

Program za samostalne knjigovođe u provedbi na daljinu

Program za samostalne knjigovođe u provedbi na daljinu

Sukladno uputama nadležnog Stožera civilne zaštite, Učilište Umag nastavilo je program osposobljavanja za samostalne knjigovođe na daljinu putem ZOOM platforme. Zahvaljujući suradnji i spremnosti naše suradnice na programu, profesorice Dolores Mihelić Malbašić, tehničke podrške Učilišta i angažmanu te motivaciji naših polaznika, program se uspješno nastavlja i na daljinu.  

Il programma all’esercizio della professione di contabile autonomo continua anche a distanza. Grazie alla professoressa Dolores Mihelić Malbašić, al supporto tecnico e a tutti i corsisti del programma!