Obrazovanje

23. Studeni 2021

READY4BUSINESS online -                                      novi ciklus webinara

READY4BUSINESS online -                                      novi ciklus webinara

Nakon uspješnog prvog izdanja, Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag nastavlja s provedbom edukativnog programa READY4BUSINESS, ove godine u online izdanju.

READY4BUSINESS online je ciklus edukativnih webinara u okviru kojeg se na iskustveni i interaktivni način stječu nove poduzetničke kompetencije s naglaskom na trendove poslovnog komuniciranja, specifičnosti komuniciranja u online okruženju, poticanja timske suradnje, izazova upravljanja timom u sve učestalijim uvjetima rada „na daljinu“ te stvaranja poticajne organizacijske klime među članovima unutar i izvan organizacije. Voditeljica edukativnih webinara je mr.sc. Svjetlana Šerović Lončar, profesionalna konzultantica za područje ljudskih resursa.

Webinari su na rasporedu utorkom u terminu od 18 do 19 sati.

Ključne teme i raspored webinara:

WEBINAR - 30. 11. 2021.                          PRIJAVE ZATVORENE

Trendovi u poslovnom komuniciranju      

 • verbalna i neverbalna poslovna komunikacija   
 • prepreke uspješnoj komunikaciji 
 • asertivno komuniciranje

WEBINAR - 07. 12 . 2021.                          PRIJAVE ZATVORENE

Uspješno poduzetništvo kroz timsku suradnju         

 • timsko djelovanje kao dio kompetencije poduzetništva 
 • odrednice kvalitetne timske suradnje 
 • razvoj izvrsnih timova

WEBINAR - 14. 12. 2021.                             PRIJAVE ZATVORENE

Kako stvarati organizacijsku klimu koja potiče poslovni uspjeh 

 • što je organizacijska klima
 • na koji način organizacijska klima utječe na uspješnost poslovanja 
 • što su stilovi upravljanja i na koji način utječu na organizacijsku klimu 

Projekt READY4BUSINESS financira Grad Umag iz sredstava namijenjenih razvoju kompetencija mladih te je sudjelovanje na webinarima besplatno za sve buduće mlade poduzetnike koje webinari mogu potaknuti na razmišljanje o pokretanju poduzetničkog pothvata, osobe koje žele ojačati svoje poduzetničke kompetencije u svakodnevnom poslovanju te sve osobe zainteresirane za jačanje komunikacijskih i poduzetničkih vještina.

Na odabrani edukativni webinar možete se prijaviti putem online prijavnice, a prijave se zatvaraju na dan održavanja webinara. Dodatne informacije moguće je dobiti svakim radnim danom od 8 do 20 sati,  na tel. 052 741 116 ili e-mail: info@uciliste-umag.hr.

Više o voditeljici webinara:

Mr.sc. Svjetlana Šerović Lončar, magistar je ekonomskih znanosti, profesionalni konzultant za područje ljudskih resursa, osnivač, voditelj, trener i poslovni savjetnik u Ventum poslovnom savjetovanju iz Pule. Kroz višegodišnje domaće i međunarodno radno iskustvo na poslovima direktora ljudskih resursa specijalizirala se u području strateškog upravljanja ljudskim resursima, upravljanja radnom uspješnošću, sustava motivacije i nagrađivanja, razvoja zaposlenika svih profila, te analize, praćenja i razvoja stilova upravljanja managementa, organizacijske klime i komunikacijskih kanala unutar organizacija.