Obrazovanje

21. Prosinac 2022

Srednjoškolski program za zanimanje Komercijalist

Srednjoškolski program za zanimanje Komercijalist

Od jeseni se provodi završna godina srednjoškolskog programa za zanimanje Komercijalist/komercijalistica. Manja grupa maturanata redovito prati nastavu i izvršava sve zadane obveze i zadatke, a u drugom polugodištu kreću pripreme izradbe i obrane završnog rada. 
Našim maturantima i svim vanjskim suradnicima na programu želimo sretne blagdane i puno novih uspjeha u drugom polugodištu!