Obrazovanje

12. Lipanj 2020

U tijeku provedba programa osposobljavanja za njegovateljice

U tijeku provedba programa osposobljavanja za njegovateljice

Buduće njegovateljice su odradile teorijsku nastavu i vježbe u praktikumu Učilišta Umag te kreću na praktičnu nastavu u domove za starije i nemoćne osobe u Umagu, Novigradu i Poreču.

U Domu za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc, 300 sati prakse odradit će polaznice iz Umaga, a troškove njihovog osposobljavanja snosi Grad Umag, u sklopu mjere „stručno osposobljavanje nezaposlenih“. Završna provjera znanja planira početkom kolovoza. 

Da lunedi` prossimo il gruppo di badanti attualmente in corso inizia la pratica presso le case per anziani di Umago, Cittanova e Parenzo. La Citta` di Umago provvede per le spese del programma per le corsiste di Umago attualmente disoccupate.