Obrazovanje

Izobrazba profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja - održiva uporaba pesticida

Rješenja o ovlaštenju: Ministarstva poljoprivrede RH; Klasa: UP/I-320-20/14-02/138, Urbroj: 525-09/1209-14-3 od dana 09. 05. 2014.

Tečaj je namijenjen:

  • Profesionalnim korisnicima, OPG- ima i drugim poljoprivrednicima
  • Tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o. i zadruge)
  • Pravnim i fizičkim osobama koje održavaju javne površine (parkove i nasade, okućnice, sportske terene, ceste, pruge i druge javne površine)

Detalji:

  • Kategorije: ratarstvo; povrćarstvo; voćarstvo; ukrasno bilje; vinogradarstvo; maslinarstvo
  • Trajanje: 15 nastavnih sati (2 sata provjera znanja)
  • Dinamika rada:  četvrtak i petak od 17 do 21; subota od 09 do 14 (probni test)
  • Provjera znanja: tri dana nakon završetka tečaja – od 17 h
  • Rad po grupama:  veličina grupe do 40 polaznika
  • Literatura: Priručnik Ministarstva poljoprivrede