Obrazovanje

Izrada poslovnog plana

Ključne kompetencije:

  1. primjenjivati temeljne elemente i načela poslovnog planiranja
  2. sudjelovati u izradi poslovnih planova malih i srednjih poduzeća
  3. pratiti realizaciju poslovnih planova malih i srednjih poduzeća
  4. primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništava
  5. primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju
  6. primjenjivati norme, standarde i procedure u svim područjima rada malih i srednjih poduzeća

Vrsta programa: mikrokvalifikacija.

Rješenje MZO: KLASA: UP/I-602-07/23-03/00254; URBROJ: 533-05-23-0004 od dana 22. kolovoza 2023. 

Trajanje obrazovanja: 50 nastavnih sati

CSVET bodovi: 2

Uvjet za upis: Cjelovita kvalifikacija najmanje razine 4.1. (kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od 3 ili više godina).

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj srednjoj školi. 

Metode rada: vođeni proces učenja i poučavanja (5 sati), učenje temeljeno na radu (25 sati), samostalne aktivnosti polaznika (20 sati).

Način izvođenja nastave: redovita nastava uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu; Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadataka u simuliranim uvjetima u specijaliziranoj učionici.

Način provjere znanja: završna provjera znanja - usmena i/ili pisana provjera.