Obrazovanje

Barmen

Program osposobljavanja za barmena 

  • Ključne kompetencije: razlikovati vrste barova, njihovu opremu i ponudu; koristiti alate, uređaje, opremu i pribor za posluživanje barskih pića i mješavina; primijeniti pravila poslovne komunikacije u skladu s poslovnim bontonom i etičkim kodeksom; voditi dnevnu dokumentaciju barskog poslovanja; izvršiti planiranje, pripremne i završne radove u skladu s organizacijom barskog poslovanja; provesti pravilno postupke pripreme, dekoriranja i posluživanja barskih mješavina i koktela; primijeniti mjere zaštite na radu i postupke rada na siguran način; primijeniti pravila održavanja osobne higijene, higijene uređaja i radnog prostora. 
  • Rješenje MZO: Klasa: UP/I-602- 7/19-03/000203; Urbroj: 533-05-19-0002 od 02. kolovoza 2019.

  • Trajanje obrazovanja: 160 nastavnih sati.

  • Uvjeti za upis: završena srednja škola.

  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj srednjoj ili drugoj školi.

  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.

  • Način izvođenja nastave: redovita nastava ili konzultativno instruktivna nastava;  praktična nastava održava se u praktikumu Učilišta ili u objektima sa kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

  • Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina.