Obrazovanje

Korištenje proračunske tablice u poslovanju

Ključne kompetencije:

  1. koristiti proračunske tablice u poslovanju malih i srednjih poduzeća
  2. predlagati mogućnosti unapređenja postojećeg informacijsko-komunikacijskog rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća
  3. kreirati vlastite digitalne obrasce potrebne u poslovanju malih i srednjih poduzeća
  4. izrađivati sigurnosne kopije datoteka u poslovanju malih i srednjih poduzeća
  5. koristiti programsku potporu za statističku analizu prikupljenih podataka u poslovanju malih i srednjih poduzeća
  6. primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju
  7. primjenjivati norme, standarde i procedure u svim područjima rada malih i srednjih poduzeća

Vrsta programa: mikrokvalifikacija.

Rješenje MZO: KLASA: UP/I-602-07/23-03/00254; URBROJ: 533-05-23-0004 od dana 22. kolovoza 2023. 

Trajanje obrazovanja: 125 nastavnih sati.

CSVET bodovi: 5.

Uvjeti za upis: Cjelovita kvalifikacija najmanje razine 4.1. (kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od 3 ili više godina).

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj srednjoj školi.

Metode rada: vođeni proces učenja i poučavanja (15 sati), učenje temeljeno na radu (60 sati), samostalne aktivnosti polaznika (50 sati).

Način izvođenja nastave: redovita nastava uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu; učenje temeljeno na radu u informatičkom praktikumu Učilišta.

Način provjere znanja: završna provjera znanja - usmena i/ili pisana provjera.