Obrazovanje

Program osposobljavanja za priprematelja pizza

  • Ključne kompetencije: poznavati vrste i karakteristike namirnica biljnog i životinjskog podrijetla; procijeniti biološku ispravnost i energetsku vrijednost namirnica; čuvati i rukovati namirnicama na higijenski način; razlikovati vrste tijesta; pripremiti i izraditi tijesto; termički obraditi tijesto; koristiti različite vrste nadjeva; pravilno poslužiti pizzu; pravilno komunicirati unutar tima; koristiti racionalno energiju; primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.
  • Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/08 - 03/00074 Urbroj: 533-09-08- 0007  od 17. 10. 2008.
  • Trajanje obrazovanja:  120 nastavnih sati
  • Uvjeti za upis: završena OŠ
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj ili drugoj školi
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava ; praktična nastava u hotelima ili ugostiteljskim objektima  sa kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina.