Obrazovanje

Ostalo obrazovanje

DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag, za sve korisnike kojima uskoro istječe valjanost iskaznice, organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

SLJEDEĆA GRUPA: 

28. 02. 2022. u 16:30 sati 

Za prijavu je potrebno donijeti: fotokopije stare iskaznice i osobne iskaznice te 250,00 kn za troškove izobrazbe i izradu nove iskaznice.

Prijavnica - dopunska izobrazba 

Zakonska osnova:   Zakon o održivoj uporabi pesticide (NN 14/2014 i 115/2018) i  Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), čl. 6 alineja (4): Obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe. Uvid u sadržaj Programa izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski modul), moguć je u tajništvu Učilišta, uz prethodnu najavu.

Sve dodatne informacije o rasporedu dopunske izobrazbe  možete dobiti na broj telefona 052 720 370, mob. 099 627 69 43  ili putem e-maila: info@uciliste-umag.hr.

Na predavanju je obvezno nošenje maski, a poštivanje ostalih epidemioloških mjera osigurat će Učilište.