Novosti

08. Studeni 2023

Obilježena 20. obljetnica rada Učilišta za treću životnu dob

Obilježena 20. obljetnica rada Učilišta za treću životnu dob

U Pučkom otvorenom učilištu „Ante Babić“ Umag obilježeno je 20 godina postojanja i rada Učilišta za treću životnu dob. U prisustvu dužnosnika Grada Umaga i mnogobrojnih bivših, sadašnjih i budućih polaznika, te suradnika i nastavnika Učilišta Umag, otvorena je skupna izložba radova polaznica radionice crtanja i slikanja, koje već dugi niz godina djeluju pri Učilištu za treću životnu dob pod vodstvom Jelene Zec, mag.art.

Program se nastavio u kazališnoj dvorani gdje se ravnateljica Učilišta Umag Tatjana Vujić obratila prisutnima s kratkim osvrtom na dvadesetogodišnji rad Učilišta za treću životnu dob kojeg je u ovom periodu pohađalo više od 7.000 polaznika.

Ciljevi ovog projekta bili su omogućiti seniorima stjecanje novih znanja i vještina, poticati kreativnost, razmjenu iskustava, reći „stop stereotipima“ i starije osobe staviti u ravnopravan položaj  s ostalim generacijama koje u Učilištu Umag pohađaju razne obrazovne programe te kroz organizirano učenje, omogućiti druženje i korisno provođenje slobodnog vremena.

Učilište za treću životnu dob  započelo je s radom u jesen 2003. godine organizacijom prvog tečaja informatike za seniore, a zatim se nastavio organiziranjem tečajeva stranih jezika, radionicama osobnog razvoja i javnim predavanjima te organizacijom kreativnih radionica. Prije desetak godina u okrilju Učilišta za treću životnu dob počela je djelovati i popularna plesna sekcija „Zvjezdice 50+“. Jedna od aktivnosti su i edukativna putovanja te su polaznici posjećivali  muzeje i izložbe velikih svjetskih umjetnika Dalija, Picassa, Van Gogha,  Vlahe Bukovca, koje su organizirane u  Rijeci, Rovinju, Zagrebu, Padovi, Trstu. Polaznici - seniori su nekoliko puta  sudjelovali na Fesitivalu treće životne dobi u Ljubljani.

Zahvaljujući Erasmus+ akreditaciji  (2023.-2027.), koju Učilište Umag posjeduje, i projektu 'SENIORS in E(d)U', u prosincu ove godine, 20 polaznika realizirat će grupnu mobilnost te posjetiti Firencu i organizaciju Università dell' età libera s ciljem razmjene europskih tradicijskih vrijednosti.

Učilište za treću životnu dob djeluje uz konkretnu i kontinuiranu financijsku potporu Grada Umaga koji pruža jednake mogućnosti obrazovanja svim svojim građanima, čime je zaokružen ciklus cjeloživotnog učenja od vrtićke do treće životne dobi. Uz povremene  druge izvore financiranja, od državnog do proračuna Istarske županije, tečajevi, radionice i javna predavanja su potpuno besplatni ili podrazumijevaju simboličnu participaciju polaznika.

Prisutni su pogledali kratki film, prikaz mnogih dosadašnjih aktivnosti Učilišta za treću životnu dob, a potom je slijedila kazališna predstava „Ljubavna pisma“ Kazališta Planet art iz Zagreba u sjajnoj izvedbi dramskih umjetnika Slavice Knežević i Marka Torjanca.

Video prezentaciju aktivnosti Učilišta za treću životnu dob (2023.-2023.) možete pogledati OVDJE


L'Universita` aperta popolare 'Ante Babić' Umago ha celebrato il 20°anniversario di attivita` dell'Universita` per la terza eta`. Alla celebrazione hanno partecipato i rappresentanti della Citta` di Umago, i collaboratori e collaboratrici delle numerose attivita` formative nonche´ i nostri cari partecipanti e corsisti. 

L'evento e` iniziato con l'apertura della mostra colletiva delle partecipanti del corso di disegno e pittura. La serata e` proseguita con la presentazione delle attivita` dei primi 20 anni dell' Universita` della terza eta` tenuta dalla direttrice dell'UPA di Umago, Tatjana Vujić. Tutti i presenti hanno avuto il piacere di prendere parte allo spettacolo teatrale 'Ljubavna pisma' ('Lettere d'amore') del Teatro Planet art di Zagabria con l'esibizione straordinaria di Slavica Knežević e Marko Torjanac.