Učilište

Kalendar događanja

17/05/2021

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Ponedjeljak, 17. 05. 2021. - Kino dvorana Umag

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida 

Više informacija