Učilište

22. Rujan 2021

15. Tjedan cjeloživotnog učenja - 27.9.-3.10.2021.

15. Tjedan cjeloživotnog učenja - 27.9.-3.10.2021.

Nacionalna obrazovna kampanja, u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslihTjedan cjeloživotnog učenja ove godine bilježi svoje 15. izdanje. Riječ je o manifestaciji koja koja na jednostavan način, na temelju izravnih obraćanja građanima, potiče ideje o promoviranju učenja i obrazovanja. Cjeloživotno učenje podrazumijeva stjecanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija od predškolaraca do umirovljenika te uvažavanje svih oblika učenja: formalnog, neformalnog i međugeneracijskog kao što su razmjene znanja u obitelji i među prijateljima.

15. Tjedan cjeloživotnog učenja održat će se od 27. rujna do 3. listopada, a Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag je odlučilo i ove godine sudjelovati u manifestaciji organizacijom različitih aktivnosti i tako se pridružilo promoviranju važnosti cjeloživotnog učenja. 

Iz bogatog programa posebno izdvajamo događanja na rasporedu u subotu, 2.10., te pozivamo sve zainteresirane osobe da se pridruže međugeneracijskom susretu "Knjiga mog djetinjstva" i nastupu plesne grupe "Zvjezdice 50+" Učilišta za treću životnu dob. U nastavku slijedi više informacija o cjelokupnom programu. 

 

PROGRAM

28. 9. 2021. - POU "Ante Babić" Umag, 17:00 sati

''Koliko smo kompetentni za uspješno poučavanje odraslih''- radionica za nastavnike - vanjske suradnike Učilišta

Cilj radionice je jačanje kapaciteta nastavnika i vanjskih suradnika Pučkog otvorenog učilišta ''Ante Babić'' Umag. Radionicu će voditi prof.dr.sc. Elvi Piršl, redoviti profesor na Katedri za nastavničko obrazovanje pri Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

29. 9. 2021. - POU "Ante Babić" Umag, 10:00 sati

''Druge perspektive znanja'' - radni posjet zavoda Burja - DAN 1

Institut Burja neprofitna je i nevladina organizacija iz Rimskih Toplica u Sloveniji, fokusirani na provedbu obrazovnih programa usmjerenih na promicanje cjeloživotnog učenja te poboljšanih vještina i sposobnosti pripadnika manjina iz bivše Jugoslavije koji žive u Sloveniji.
Glavni cilj projekta je provesti 16-mjesečni obrazovni proces kroz mobilnosti, koji će se provoditi u suradnji s partnerskim organizacijama iz Hrvatske, Belgije i Srbije. S projektnim aktivnostima razmijenit će se dobre prakse kako potaknuti pripadnike manjina da sudjeluju u neformalnom obrazovanju, razvijati nove, inovativne i fleksibilne pristupe u području obrazovanja odraslih i sastati se s donositeljima odluka na EU razini. U širem smislu, ojačat će se međunarodna mreža i suradnja.
Prvog dana će se održati radni sastanak između domaćina, Učilišta Umag i predstavnika zavoda Burja.

30. 9. 2021. - POU "Ante Babić" Umag, 10:00 sati

''Druge perspektive znanja'' - radni posjet zavoda Burja - DAN 2
Drugog dana posjeta održat će se susret i radni sastanak predstavnika Grada Umaga, POU ''Ante Babić'' Umag, Zajednice Talijana ''Fulvio Tomizza'' Umag te Slovenskog kulturnog društva Ajda Umag sa predstavnicima Zavoda Burja. Na susretu će sve ustanove predstaviti svoje programe i aktivnosti, razmijenit će se iskistva i primjeri dobre prakse.

1. 10. 2021. - Zajednica Talijana Fulvio Tomizza Umag, 10:00 sati

''Druge perspektive znanja'' - radni posjet zavoda Burja - DAN 3

Trećeg dana posjeta predstavnici Zavoda Burja posjetit će Zajednicu Talijana koja će predstaviti svoj program i aktivnosti.

2. 10. 2021. - Gradska knjižnica Umag, 9:30 sati

"Knjiga mog djetinjstva" - međugeneracijski susret

U godini koju je Ministarstvo kulture i medija proglasilo Godinom čitanja, Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag i Gradska knjižnica Umag, organiziraju događanje pod nazivom KNJIGA MOG DJETINJSTVA.
Cilj je događanja poticanje čitanja i razvoj čitateljske publike kroz međugeneracijsku interakciju te ukazivanje na važnost čitanja, kao jednog oblika cjeloživotnog učenja.
U događanju KNJIGA MOG DJETINJSTVA će sudjelovati predstavnici Učilišta za treću životnu dob, koje djeluje pri POU-u „Ante Babić“ Umag i učenici trećeg razreda Osnovne škole Marije i Line Umag. Knjižničarke Gradske knjižnice Umag izradit će upitnik, kao osnovu za razgovor o knjizi sa svakim sudionikom, te će i moderirati susret.
Susret je zamišljen na način da svaki sudionik (iz dva tročlana tima) odabere svoje najdraže knjige, a uz pomoć knjižničarki odredit će se dijelovi koji će se čitati te će svatko ukratko reći zbog čega je izabrao upravo tu knjigu – svoju najdražu knjigu. Seniori će, dakako, odabrati najdražu knjigu iz svog djetinjstva, dok će djeca odabrati ono što čitaju danas.
U pripremnom periodu svaki će tim animirati i „svoju“ publiku, te se očekuje desetak polaznika Učilišta za treću životnu dob i isto toliko djece osnovnoškolskog uzrasta.

2. 10. 2021. - Umag, Trg 1. svibnja, 11:00 sati 

Nastup plesne grupe Zvjezdice 50+ Učilišta za treću životnu dob

Pri POU ''Ante Babić'' Umag djeluje Učilište za treću životnu dob koje već 18 godina okuplja na raznim aktivnostima osobe treće životne dobi, a čiji je cilj osigurati pravo na učenje, socijalnu uključenost i podizanje kvalitete života osobama treće životne dobi.
Jedna od aktivnosti je i plesna grupa Zvjezdice 50+, koja će u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja u Umagu nastupiti i predstaviti svoj rad u proteklom periodu, pod vodstvom naše suradnice Evelin Semeši.