Učilište

27. Lipanj 2023

Pregled aktivnosti šk.god. 2022./2023. - video

Pregled aktivnosti šk.god. 2022./2023. - video

Privedena je kraju još jedna izazovna, uzbudljiva i uspješna školska godina! U školskoj 2022./2023. godini Učilište Umag realiziralo je 7 formalnih programa obrazovanja. Korištenjem HZZ vaučera, polaznici su stekli nove kompetencije na programu stjecanja mikrokvalifikacije Internetski marketing i brendiranje, programima stjecanja djelomične kvalifikacije Knjigovođa i Asistent za upravljanje projektima. Uspješno je dovršena dokvalifikacija/prekvalifikacija za zanimanje komercijalist te niža stručna sprema za bolničara. Proveden je verificirani program učenja njemačkog jezika, stupanj A1 te program učenja talijanskog jezika, modul A1.1. Uz financijsku potporu Istarske županije provedeni su neformalni početni i napredni tečajevi talijanskog jezika, a i u protekloj školskoj godini provedena je dopunska izobrazba iz područja zaštite bilja. Organizirane su 1 radionica u okviru projekta „Ready4Business“ te 2 javna predavanja iz  područja osobnog razvoja.

U okviru Učilišta za treću životnu dob polaznici su sudjelovali na tečaju njemačkog jezika, radionici crtanja i slikanja, aktivnostima plesne sekcije „Zvjezdice 50+“, psihološkim radionicama iz ciklusa „Ponedjeljkom u pet“ te posjetu Festivalu treće životne dobi u Ljubljani.

 U protekloj školskoj godini obilježena su sva Tjedna cjeloživotnog učenja, nacionalne kampanje u kojoj je Učilište Umag aktivno sudjelovalo s interaktivnim radionicama i zanimljivim predavanjima.

U okviru projekta EDIT (Erasmus+KA2 - Strateška partnerstva) realizirana su 2 transnacionalna sastanka, u Njemačkoj i Estoniji, a u Učilištu Umag uspješno su provedene edukacija za instrukcijske dizajnere u obrazovanju odraslih i završna konferencija projekta. Nakon trogodišnjeg međunarodnog partnerstva i suradnje na realizaciji projektnih aktivnosti, provedba projekta EDIT zaključuje se u srpnju ove godine.   

Ove godine Učilište Umag postalo je prva akreditirana ustanova za obrazovanje odraslih za područje Istarske županije za razdoblje 2023. - 2027. U planu je provedba novih Erasmus+ aktivnosti koje uključuju sudjelovanje kako zaposlenika i suradnika, tako i polaznika, s ciljem stjecanja novih znanja i kompetencija, međunarodnih iskustava i upoznavanja primjera dobre prakse. 

Ponosni smo na sve polaznike koji su s povjerenjem u Učilištu Umag stekli nove kompetencije, zahvalni svim našim stručnim suradnicima na uspješnoj realizaciji obrazovnih programa i zadovoljni projektima i postignućima. Učilište Umag već od jeseni za vas priprema puno novosti, zanimljivih aktivnosti i mogućnosti cjeloživotnog učenja. Pratite nas i dalje!

Kako je izgledala školska 2022./2023. godina možete pogledati u sljedećem kratkom videu: Video šk. god. 2022./2023