Učilište

01. Prosinac 2021

ZAVRŠILI TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA U STRUCI

ZAVRŠILI TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA U STRUCI

Početkom listopada započele su s radom tri grupe polaznika talijanskog jezika za djelatnike Istarskih domova zdravlja – Umag,  djelatnike Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije – ispostave Umag i za djelatnike Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag. Sve tečajeve je financirao Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije. Unatoč svim okolnostima koje ove jeseni zdravstvenim djelatnicima nisu išle na ruku, naši su polaznici svojom upornošću i marljivim radom uspjeli odraditi planiranih 50 nastavnih sati te su osposobljeni za osnovno komuniciranje na talijanskom jeziku u okviru svoje struke. Zahvaljujemo suradnicama Učilišta Umag, profesoricama Tamari Pariš i Tamari Prekalj na iznimnom trudu, a svim polaznicima čestitamo na usvojenom znanju.

Treća skupina polaznika iz Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, također je odradila 50 nastavnih sati, no djelatnice Doma nastavljaju s učenjem talijanskog jezika te će odraditi  ukupno  140 sati tj. verificirani stupanj A1. Tečaj vodi naša kolegica Erika Blašković, a isti se održava u dvorani Doma dva puta tjedno. Zahvaljujemo kolegici Eriki i svim vrijednim djelatnicama Doma.   

Si sono conclusi oggi, con la consegna degli attestati, i corsi della lingua italiana per i dipendenti delle Case della Salute dell'Istria e Pronto soccorso di Umago. I corsi sono finanziati dall'Assessorato amministrativo alla Comunità Nazionale Italiana e altri gruppi etnici della Regione Istriana. Congratulazioni a tutti i partecipanti e un ringraziamento speciale alle professoresse Tamara Prekalj e Tamara Pariž. 

È ancora in corso, invece, il programma di apprendimento della lingua italiana a livello A1 per i dipendenti del Centro per anziani e disabili ''Atilio Gamboc'' di Umago. La durata del corso è 140 ore scolastiche, con una dinamica di due lezioni a settimana. Grazie alla collega Erika e alle partecipanti.