Dobrodošli

Programi i tečajevi
Otvorene prijave za jesenske upise - Aperte le iscrizioni per i programmi autunnali
14. Lipanj 2024

Otvorene prijave za jesenske upise - Aperte le iscrizioni per i programmi autunnali

Otvorene prijave za jesenske upise u sve obrazovne programe! Aperte le iscrizioni per i programmi autunnali!

Saznajte više →
Učilište za treću životnu dob
Završetak početnog tečaja engleskog jezika
30. Travanj 2024

Završetak početnog tečaja engleskog jezika

Podjelom uvjerenja obilježen završetak početnog tečaja engleskog jezika u sklopu Učilišta za treću životnu dob. Concluso il corso di lingua inglese nell’ambito dell’Universita` per la terza eta`.

Saznajte više →
EU Projekti
ERASMUS+: Projektom “POU EdU” do jačanja andragoških kompetencija djelatnika i vanjskih suradnika
29. Travanj 2024

ERASMUS+: Projektom “POU EdU” do jačanja andragoških kompetencija djelatnika i vanjskih suradnika

U Učilištu Umag održana dvodnevna andragoška radionica “Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih za male obrazovne skupine”. Realizzato il workshop “Comunicazione e dinamiche di gruppo nella formazione degli adulti per piccoli gruppi educativi”.

Saznajte više →