Obrazovanje

18. Svibanj 2021

Održana dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Održana  dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

U ponedjeljak 17.5., u umaškoj kino dvorani, održana je dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju sredstvima za zaštitu bilja kojom je nova grupa korisnika uspješno završila obaveznu edukaciju. Zahvaljujemo našoj suradnici, Ivani Dminić Rojnić, na profesionalnoj i stručnoj podršci. 

Više o programu dopunske izobrazbe 

Si e` tenuto un nuovo gruppo di formazione per gli utilizzatori professionali di pesticidi. Ringraziamo la nostra collaboratrice Ivana Dminić Rojnić.