Obrazovanje

Ostalo obrazovanje

DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag, za sve korisnike kojima uskoro istječe valjanost iskaznice, organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u trajanju od 5 sati.

Mjesto održavanja – dvorana br. 3 Učilišta Umag.   

SLJEDEĆA GRUPA: 

Srijeda - 17.06. u 17 h 

 

VAŽNO: 

Osobe koje su u Učilištu Umag završile osnovnu izobrazbu trebaju donijeti: presliku osobne iskaznice i presliku „stare“ iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.

Osobe koje NISU polagale osnovnu izobrazbu u Učilištu Umag trebaju donijeti: presliku završne svjedodžbe, presliku osobne iskaznice I presliku „stare“  iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.

Cijena 250 kn, plaćanje prilikom dolaska na izobrazbu.  

Sve dodatne informacije o rasporedu dopunske izobrazbe  možete dobiti na broj telefona 052 720 370 mob: 099 627 69 43  ili putem e-maila: info@uciliste-umag.hr .

Zakonska osnova:   Zakon o održivoj uporabi pesticide (NN 14/2014 i 115/2018) i  Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), čl. 6 alineja (4): Obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe.