Obrazovanje

Ostalo obrazovanje

OSNOVNA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag organizira osnovnu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u trajanju od 15 sati.

Mjesto održavanja – dvorana br. 3 Učilišta Umag.   

SLJEDEĆA GRUPA: 

Početak u petak - 20. 11. u 16:30 h 

 

DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag, za sve korisnike kojima uskoro istječe valjanost iskaznice, organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u trajanju od 5 sati.

Mjesto održavanja – dvorana br. 3 Učilišta Umag.   

SLJEDEĆA GRUPA: 

Trenutno nema otvorenih termina.

 

VAŽNO: 

OSNOVNA IZOBRAZBA

Potrebna dokumentacija koju trebaju donijeti svi korisnici: preslika završne svjedodžbe i preslika osobne iskaznice. 

Cijena 450,00 kn, plaćanje prilikom dolaska na izobrazbu.  

Prijavnica - osnovna izobrazba

Uputa za popunjavanje prijavnice 

 

DOPUNSKA IZOBRAZBA

Osobe koje su u Učilištu Umag završile osnovnu izobrazbu trebaju donijeti: presliku osobne iskaznice i presliku „stare“ iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.

Osobe koje NISU polagale osnovnu izobrazbu u Učilištu Umag trebaju donijeti: presliku završne svjedodžbe, presliku osobne iskaznice i presliku „stare“  iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.

Cijena 250,00 kn, plaćanje prilikom dolaska na izobrazbu.  

Sve dodatne informacije o rasporedu dopunske izobrazbe  možete dobiti na broj telefona 052 720 370 mob: 099 627 69 43  ili putem e-maila: info@uciliste-umag.hr .

Prijavnica - dopunska izobrazba 

 

Zakonska osnova:   Zakon o održivoj uporabi pesticide (NN 14/2014 i 115/2018) i  Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), čl. 6 alineja (4): Obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe.