Učilište

Javna nabava

Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" javna je ustanova, osnovana od strane Grada Umaga, te je, sukladno čl. 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) obveznik primjene odredbi istoga, kao i podzakonskih akata kojima se regulira pitanje javne nabave.

Ovim putem, a radi pružanja mogućnosti obavljanja djelatnosti  i povećanja tržišnog natjecanja, pozivamo na dostavljanje ponuda za suradnju sve gospodarske subjekte koji smatraju da svojom djelatnošću i/ili ponudom proizvoda, djelatnost naše ustanove mogu učiniti još kvalitetnijom u svakom smislu te riječi.

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje se 

            Popis gospodarskih subjekata s kojima Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

1. MARGINE j.d.o.o., Umag, Sv. Mihaela 10, OIB 72255997823