Treća Dob

Tečajevi stranih jezika:  engleski, njemački, talijanski (početni i napredni)

Cilj je razviti osnovne komunikacijske kompetencija na stranom jeziku u uobičajenim životnim situacijama, slušanje, čitanje, govorna interakcija, govorna produkcija i pisanje

  • Cilj: razviti osnovne komunikacijske kompetencije na stranom jeziku u uobičajenim životnim situacijama: slušanje, čitanje, govorna interakcija, govorna produkcija i pisanje
  • Trajanje: 50 sati
  • Dinamika: 2 puta tjedno
  • Vrijeme: u popodnevnim satima
  • Cijena: 350,00 kn