Tečajevi

Tečajevi stranih jezika

Verificirani tečajevi stranih jezika

Želite li učiti strani jezik Učilištu Umag možete upisati sljedeće tečajeve stranih jezika prema CEF-u. Saznajte više →

Specijalizirani tečajevi stranih jezika

U našoj ponudi učenja stranih jezika, nudimo razne mogućnosti i vrste tečajeva prema različitim potrebama i zahtjevima Saznajte više →

Testiranje razine znanja stranih jezika

U našem učilištu nudimo mogućnost testiranja razine znanja stranog jezika prema CEF-u, za vanjske kandidate (koji ne pohađaju program učenja stranog jezika), a radi dobivanja Svjedodžbe o znanju stranog jezika s pravom upisa u e-knjižicu. Saznajte više →