Učilište

28. Svibanj 2019

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji u Sloveniji

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji u Sloveniji

Od 23. do 26. svibnja Grad Umag i Učilište Umag sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji ‘‘Manjinske priče: Europske perspektive i mogućnosti učenja’‘.
Dal 23 al 26 maggio la Citta` di Umago e la nostra UPA hanno partecipato alla conferenza “Storie di minoranze: perspettive europee e possibilita` di apprendimento”.

Saznajte više →

14. Svibanj 2019

Učilište Umag na Danima otvorenih vrata EU projekata

Učilište Umag na Danima otvorenih vrata EU projekata

U srijedu 15. 05. 2019. u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Puli, u sklopu manifestacije „Dani otvorenih vrata EU projekata“, Učilište Umag i ostali korisnici sredstava iz EU fondova predstavljaju svoje projekte.
Mercoledi` 15 maggio 2019 presso la Camera di commercio croata a Pola, nell’ ambito della manifestazione “Giornate aperte dei progetti europei”, l’ UPA di Umago e gli altri utenti dei fondi europei presenteranno i loro progetti.

Saznajte više →

06. Svibanj 2019

Obilježavanje 75. godišnjice smrti Ante Babića

Obilježavanje 75. godišnjice smrti Ante Babića

 

Saznajte više →

28. Travanj 2019

Specijalizirani tečajevi stranih jezika za privatne iznajmljivače

Specijalizirani tečajevi stranih jezika za privatne iznajmljivače

Otvorene su prijave na tečajeve stranih jezika za privatne iznajmljivače.

Saznajte više →

27. Travanj 2019

Zvjezdice 50+ na manifestaciji “Umag pleše - Umago balla”

Zvjezdice 50+ na manifestaciji “Umag pleše - Umago balla”

U subotu 27.4. plesna skupina Učilišta Umag “Zvjezdice 50+” sudjelovala je na manifestaciji “Umag pleše - Umago balla”. Sabato 27 aprile il gruppo di danza “Stelline 50+” si e` esibito con successo alla manifestazione di ballo “Umago balla”.

Saznajte više →

19. Travanj 2019

Predavanje o integrativnoj tjelesno-orijentiranoj metodi osobnog razvoja - uskoro u Umagu!

Predavanje o integrativnoj tjelesno-orijentiranoj metodi osobnog razvoja - uskoro u Umagu!

Saznajte više →

17. Travanj 2019

Sretan Uskrs! Buona Pasqua!

Sretan Uskrs! Buona Pasqua!

Saznajte više →

28. Ožujak 2019

Predavanje o integrativnoj tjelesno-orijentiranoj metodi osobnog razvoja - uskoro u Umagu!

Predavanje o integrativnoj tjelesno-orijentiranoj metodi osobnog razvoja - uskoro u Umagu!

U Učilištu Umag 8.4. uskoro gostuje Naike Dapiran, prof., predavanjem na temu osobnog razvoja. Dobrodošli! L’ 8 aprile ospite dell’ UPA di Umago la professoressa Naike Dapiran con un’ interessante conferenza sullo sviluppo personale. Benvenuti!

Saznajte više →

26. Ožujak 2019

Polaznici Učilišta za treću životnu dob iz Ilirske Bistrice gosti u Umagu

Polaznici Učilišta za treću životnu dob iz Ilirske Bistrice gosti u Umagu

U utorak 26.3., zajedno sa Slovenskim kulturnim društvom Ajda, Učilište Umag je ugostilo polaznike Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Ilirske Bistrice. L’ Universita` per la terza eta` Ilirska Bistrica ospite a Umago.

Saznajte više →

22. Ožujak 2019

Umaško Učilište za treću dob na predstavi “Maneštra od kazališta”

Umaško Učilište za treću dob na predstavi “Maneštra od kazališta”

Umaško Učilište za treću životnu dob organiziralo je za svoje polaznike posjet kazališnoj predstavi “Maneštra od kazališta”, izvedenoj u porečkom kazalištu. I corsisti dell’ Universita` per la terza eta` di Umago hanno assistito allo spettacolo teatrale a Parenzo.

Saznajte više →

Strana 1 / 6  1 2 3 >  Zadnji