Učilište

O učilištu

Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić“ Umag obuhvaća: obrazovanje, kulturu, organizaciju različitih manifestacija i događanja, s ciljem povećanja kvalitete života zajednice.

Kvalitetnom ponudom, organizacijom i provedbom obrazovnih i kulturnih programa i događanja podižemo opće znanje i vještine korisnika u skladu sa suvremenim izazovima i potrebama današnjeg društva.

POU Umag

Stvaramo ustanovu usmjerenu cjeloživotnom učenju, bogatu programima koji potiču razvoj temeljnih kompetencija za korisnike svih životnih dobi, ugodno mjesto za rad s adekvatno uređenim i dobro opremljenim prostorom, uvijek u korak s novim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama te s ustrojenim sustavom osiguranja kvalitete.

Pružamo profesionalne programe za građane i tvrtke te edukativno-kreativne radionice za različite dobne i socijalne skupine s naglaskom na učenje kroz zabavu.

POU Umag

Njegujemo kvalitetne partnerske odnose s različitim organizacijama iz profitnog i neprofitnog sektora s ciljem zajedničkog kreiranja primjenjivog, sveobuhvatnog programa koji zadovoljava različite potrebe korisnika.