Učilište

O učilištu

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag osnovano je 1956. godine pod imenom Narodno sveučilište „Ante Babić“. U okviru Učilišta odvijala se djelatnost obrazovanja odraslih, osnovnog glazbenog obrazovanja, djelatnost knjižnice, glazbeno-scenska, galerijsko-izložbena i kino prikazivačka djelatnost te organizacija značajnih manifestacija i priredbi na području Grada Umaga.  Promjena zakonske regulative i snažni razvoj svih navedenih djelatnosti tijekom posljednja dva desetljeća donijeli su čitav niz strukturno-organizacijskih promjena te se od 1.1.2018. godine Učilište Umag bavi isključivo djelatnošću obrazovanja odraslih i cjeloživotnim učenjem.

 

Učilište Umag odraslim polaznicima danas pruža izuzetno velike mogućnosti: završetak osnovne škole, stjecanje kvalifikacije ili prekvalifikacije na srednjoškolskim programima, učenje za "drugu karijeru" kroz mnogobrojne programe osposobljavanja za uslužne, informatičke, turističko-hotelijerske i poljoprivredne poslove. Potiče osobni razvoj kroz stjecanje jezičnih kompetencija na verificiranim i specijaliziranim tečajevima stranih jezika te putem javnih predavanja i drugih oblika edukacije, nastoji zadovoljiti potrebe za obrazovanjem lokalnog stanovništva.

Od 2003. godine u okviru tadašnjeg Odjela obrazovanja, razvija se projekt Učilišta za treću životnu dob, koje stavlja u ravnopravni položaj sve generacije grada Umaga, osiguravajući pravo na učenje, socijalnu uključenost i podizanje kvalitete života osobama treće životne dobi. Uz kontinuiranu financijsku potporu Grada Umaga i Istarske županije svi programi Učilišta za treću dob su ili potpuno besplatni ili uključuju simboličnu participaciju polaznika.

Od 2011. godine Učilište Umag korisnik je sredstava Europskog socijalnog fonda te osigurava besplatne  edukacije građana, sklapa partnerstva s drugim učilištima, gospodarskim sektorom, poslodavcima i institucijama iz lokalne zajednice i izvan nje. Zahvaljujući sudjelovanju u Erasmus + projektima jačaju se vlastiti kapaciteti i pruža stručna podrška nastavnicima – vanjskim suradnicima koji sudjeluju u realizaciji obrazovnih programa. Učilište Umag je nositelj Erasmus akreditacije u području obrazovanja odraslih za razdoblje 2023.-2027 .

Učilište Umag je član Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, od samog osnutka ove strukovne udruge, te je član Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih HGK.  

Učionice Učilišta su opremljene suvremenom didaktičkom opremom, praktikumima za izvođenje programa osposobljavanja, dvorane  su klimatizirane, a zgrada raspolaže liftom što obrazovne programe čini dostupnim osobama s posebnim tjelesnim potrebama i starijim osobama. Lokacija zgrade je izuzetno povoljna, Učilište se nalazi na novouređenom Trgu 1. svibnja, što impozantnu građevinu još više izdvaja te daje značaj učenju i poučavanju.

Ante Babić   (1916. – 1944.)

Više o Anti Babiću, čije ime ponosno nosi Učilište Umag, možete pročitati na Istrapediji

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag  kontinuirano prati potrebe lokalne sredine te svoju obrazovnu ponudu nastoji prilagoditi i uskladiti s tržištem rada čime je postalo jedan od temeljnih stupova društvenog razvoja Grada Umaga.

Budućnost poslovanja i razvoj ustanove Učilište vidi u novim programima,  suradnji s gospodarstvom, fondovima EU i dostupnosti obrazovnih usluga svim društvenim skupinama te u primjeni novih metoda učenja i poučavanja sa kojima je započelo u zadnjem desetljeću, a zahvaljujući kojima već danas uspješno djeluje i izvan okvira lokalne zajednice.